Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2020

Πρόβληματα κατά το στάδιο της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων του προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»

Γράφει ο Γρηγόρης Παπανώτης


Το πρόβλημα που κατά γενική ομολογία ανέκυψε κατά το στάδιο της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων του προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ», λόγω του λανθασμένου σχεδιασμού αυτού, επέφερε την εύλογη ταλαιπωρία και συνάμα αγανάκτηση της πληθώρας των μηχανικών και χειριστών του προγράμματος, με οικτρό συνεπαγόμενο να εκτεθούν ενώπιον των... πελατών τους. 
Προς τούτο, έχω να προτείνω τα κάτωθι: Εφεξής οι υποβαλλόμενες αιτήσεις για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ», και η ιεράρχηση αυτών να γίνεται είτε με βάσει την χρονολογική σειρά έκδοσης των ΠΕΑ, που εκδίδονται για τον σκοπό αυτόν, καθ ότι στα ΠΕΑ αναγράφεται ο λόγος έκδοσής τους, είτε με την επίτευξη μεγαλύτερης ενεργειακής κατηγορίας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο: 
 Αποφεύγεται η ταλαιπωρία, όπως προαναφέρθηκε 
 Αίρεται η αδιαφάνεια και η άνιση μεταχείριση των ωφελούμενων του προγράμματος 
 Δημιουργείται ένας σωστός και αντικειμενικός κατάλογος ωφελούμενων, που θα ικανοποιούνται και θα εντάσσονται στο πρόγραμμα, ανάλογα με τα διαθέσιμα κονδύλια, κατ΄ απόλυτα διαφανή τρόπο. 
Η ταλαιπωρία και ο εξευτελισμός που υφίσταται ένας ολόκληρος κλάδος, που ξεκίνησε το 2018 με το «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ-Α κύκλος», συνεχίστηκε το 2019 με το «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ-Β κύκλος », και εξακολουθεί να συνεχίζεται με το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ», είναι επιεικώς απαράδεκτος. 
Παρά τις επανειλημμένες αναφορές προς το αρμόδιο Υπουργείο από το 2018, κανένας δεν ενέσκηψε στο πρόβλημα, είτε από άγνοια της πραγματικότητας και καθημερινότητας , είτε (το χειρότερο) που δεν θέλω να φανταστώ, από «άλλα συμφέροντα»
. Τι πιο λογικό να υπάρχει μία αξιοκρατική σειρά, σύμφωνα με τα κριτήρια που προανέφερα και που θα εντάσσονται στο πρόγραμμα , ανάλογα με τα διαθέσιμα κονδύλια; 
Κανένας υπουργός ή αρμόδιος δεν απαντάει στα παραπάνω. Γιατί; 

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
 ΠΑΠΑΝΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ