Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2020

Επιχορήγηση του Νοσοκομείου Πρέβεζας για την αποκατάσταση των φθορών


Με το ποσό των 54.000 ευρώ θα επιχορηγηθεί από την 6η ΥΠΕ το Νοσοκομείο Πρέβεζας σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε ο Διοικητής Γιάννης Καρβέλης. Η έκτακτη αυτή ενίσχυση αφορά την εκτέλεση εργασιών αποκατάσταση φθορών από οξείδωση του οπλισμού στα στηθαία εξωστών του Νοσοκομείου. Η αποκατάσταση αφορά τα μπαλκόνια του... Νοσοκομείου τα οποία βρίσκονται σε κακή κατάσταση λόγω της φθοράς από τον χρόνο και τις καιρικές συνθήκες.