Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020

Rapid Tests στο προσωπικό της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ιωαννίνων


Η Περιφέρεια Ηπείρου σε συνεργασία με την Κινητή Ομάδα Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ιωαννίνων και την 6η Υγειονομική Περιφέρεια (Υ.ΠΕ.) θα πραγματοποιήσει Rapid Tests Κορωνοϊού σε όλο τον προσωπικό της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ιωαννίνων (Δ.Ε.Υ.Α.Ι.), την ...Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020, 9:00-13:00, στα κεντρικά γραφεία της Επιχείρησης, 8 ης Μεραρχίας 3-5.