Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2020

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ-Επίδομα covid 19 για μερικούς από την κυβέρνηση, εξαιρώντας ειδικότητες και μορφές συμβάσεων!


Την Παρασκευή 20 /11, στάλθηκε από τις ΥΠΕ στα νοσοκομεία και τα ΚΥ όληςτης χώρας επείγον έγγραφο με θέμα: «ΚαταγραφήΣτοιχείων Προσωπικού για παροχή επιδόματος Covid . Σας επισυνάπτουμε πίνακες προς συμπλήρωση για καταγραφή του προσωπικούπου απασχολήθηκε για την αντιμετώπισητης πανδημίας σε Τμήματα, Κλινικές, Ιατρεία Επείγοντα, ΜΕΘ ή άλλες λειτουργίες σχετικές με τον...Covid-19. Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε συμπληρωμένο τον πίνακαexcel , και τα δύο φύλλα , αυστηρά μέχρι σήμερα 20/11/2020 και ώρα 16:00 καθώςπρέπει να σταλούν το συντομότερο δυνατόν στο Υπουργείο» Σε ερωτήματα πουέθεσαν οι υπηρεσίες των νοσοκομείων για τον ορισμό:…. «του προσωπικού πουαπασχολήθηκε για την αντιμετώπιση της πανδημίας… ΚΑΙ ποιές είναι οι άλλεςλειτουργίες σχετικές με τον Covid-19 » εστάλλειδιευκρινιστικό email το Σάββατο τοπρωί στα νοσοκομεία της 6ης ΥΠΕ το οποίο διευκρινίζει: 
 «1ον Το χρονικό διάστημα στο οποίο αναφερόμαστε αφοράτον χρόνο από τον Μάρτιο (αρχή της πανδημίας έως και σήμερα)»
 «2ον Η έκφραση άλλες λειτουργίες σχετικές με τον Covid-19 αναφέρεται σετμήματα ή κλινικές ή εργαστήρια» ΜΗ ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΣ ποιές είναι οι άλλεςλειτουργίες !!! αλλά κάνοντας ανόητη και αφηρημένη αναφορά σε τμήματα ήκλινικές ή εργαστήρια χωρίς να τα κατονομάζει. 
 «3ον Όσον αφορά τις ειδικότητεςσυμπεριλαμβάνονται όλοι ΠΛΗΝ διοικητικού προσωπικού, τεχνικού προσωπικού,καθαρίστριες κτλ. Ο πίνακας θα συμπληρωθεί με ιατρικό προσωπικό,νοσηλευτικό προσωπικό και λοιπούς επαγγελματίες υγείας πουδιαχειρίστηκαν την πανδημία» !!! αποκλείονταςειδικότητες αναιτιολόγητα με ρητό και τρόπο!!
 «4ον Στο ανωτέρω προσωπικό συμπεριλαμβάνονταιόλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι καθώς και το επικουρικό προσωπικό» Καμία αναφορά στους συμβασιούχους ΣΟΧ ,ΟΑΕΔ, τους ειδικευόμενους νοσηλευτές (που απασχολούνται σε ΤΕΠ και ΜΕΘ) καιτους εργολαβικούς που υπάρχουν σε πολλά νοσοκομεία. 
 «5ον Στους ιατρούς συμπεριλαμβάνονται όλοι (μόνιμοι ιατροί ΕΣΥ, επικουρικοί, ειδικευόμενοι, αγροτικοί)» σε αντιδιαστολή με τους ειδικευόμενους νοσηλευτές που αποκλείονται. 
 «6ον Από το ανωτέρωπροσωπικό που καλείστε να καταγράψετε εξαιρούνται όσοι έκαναν μακροχρόνια χρήσηάδειας ειδικού σκοπού, όσοι απουσιάζουν από την εργασία τους με μακροχρόνιαάδεια, όσοι είχαν μακροχρόνια άδεια ασθένειας και απαλλαγή από τακαθήκοντά τους. Συνοψίζοντας τα παραπάνω αναφέρουμε ότι θα γίνει καταγραφή μόνο του προσωπικού που διαχειρίστηκε ΕΝΕΡΓΑ την πανδημία ( τμήματα, κλινικές, εργαστήριαcovid) και μόνο γιατις ειδικότητες που αναφέραμε παραπάνω» αφήνοντας αδιευκρίνιστο το τισημαίνει ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟ διάστημα στις άδειες και ζητώντας την συμπερίληψη τουπροσωπικού που διαχειρίστηκε ΕΝΕΡΓΑ την πανδημία, αφήνοντας αδιευκρίνιστο το τισημαίνει ΕΝΕΡΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ. 
Αδιευκρίνιστο κατά τη γνώμη μας σημαίνει ευχέρεια κατάρτισης της λίστας κατάτο δοκούν. Καταλήγοντας η 6ηΥΠΕ ζητά την αποστολή του συμπληρωμένου πίνακααπαρέγκλιτα μέχρι την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10.30πμ. 
 Έχουμε στα συγκεκριμένα ναπαρατηρήσουμε:
 1ον Δενυπάρχει ούτε ένας συνάδελφος κάθε ειδικότητας και κάθε μορφής σύμβασης, που να μην προσάρμοσε μεειδικό τρόπο τη δουλειά του στην περίοδο της πανδημίας, έχοντας επιπλέον διαφορετικόμεν αλλά υπαρκτό δε κίνδυνο έκθεσης στον covid. 
ΌΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣΠΑΝΔΗΜΙΑΣ. 
 2ον Αντιμετώπιση και των ύποπτων και τωνθετικών γίνεται σε όλες τις κλινικές των νοσοκομείων, είτεμε την ύπαρξη θαλάμων υπόπτων σε κάθε κλινική (που χρίζουν αντιμετώπιση με τονίδιο τρόπο με τα θετικά), είτε μετην αναγκαστική νοσηλεία θετικών περιστατικών που δεν μπορούν να νοσηλευτούνε στις ΜΕΛ ,όπως μαιευτικά, ψυχιατρικά,χειρουργικά περιστατικά κ.α. 
 3ον Ηαναφορά σε ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ που δικαιούνται το επίδομα , μόνο για γιατρούς,νοσηλευτές και παραϊατρικό προσωπικό είναι ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΟτην στιγμή που συνάδελφοι όπως καθαρίστριες, τεχνικοί και διοικητικοί στιςδομές υγείας έχουν ξεκάθαρη αλλά διαβαθμισμένη εμπλοκή με την ΕΝΕΡΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ. Όλα τα άλλα είναι εκ του πονηρού. 4ον Ο αποκλεισμός υγειονομικών πουδεν είναι μόνιμοι και επικουρικοί είναι εξωφρενικός, όπως και η ένταξη των ειδικευόμενων ιατρών αλλά όχι τωνειδικευόμενων νοσηλευτών που όλοι τους παίρνουν ειδικότητα εντατικολογίας καιεργάζονται σε ΜΕΘ και ΤΕΠ. 
 5ονΜε βάση τα κριτήρια αυτά οι υγειονομικοίτων ΚΥ αστικού και αγροτικού τύπου αποκλείονται ή όχι; 6ονΑλήθεια με βάση το ασαφές και εν τέλει ανόητο κριτήριο της ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ το Γ.Ν. Φιλιατών μπορεί να συγκριθεί με το ΠΓΝΙ ; 
To ΠΓΝΙ μπορεί να συγκριθεί με Παπανικολάου και το ΑΧΕΠΑ τηςΘεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή; Αν αύριο αλλάξουν οι συνθήκες σε έναν νομό καιγίνει «της Θεσσαλονίκης», οιυγειονομικοί όλων των κλάδων και συμβάσεων που θα κληθούνε τότε ναδιαχειριστούνε την κόλαση αλλά σήμερα δεν τους δώσανε το επίδομα τι θα πρέπεινα κάνουν; Συνάδελφοι μας στήνουν μια ύπουληπαγίδα με προεκτάσεις και για το μέλλον. Πέρα από την διχόνοιαπου σπέρνουν, για να στραφεί ο ένας έναντι του άλλου, ώστε να μην σημαδέψουμετους πραγματικούς υπεύθυνους για την κατάντια του συστήματος υγείας και τωνεργασιακών μας συνθηκών, βρίσκουν επίσηςέναν συγκυριακό παράγοντα τον covid για να προβούνσε αυθαίρετες κατηγοριοποιήσεις. 
Παράγοντας ο οποίος του χρόνου πιθανά να έχει εκλείψει. Ανοίγουν όμως έτσι τον δρόμο,για διαρκείς κατηγοριοποιήσεις μεεπινόηση κάποιου συγκυριακού παράγοντα, για να θεσμοθετήσουν το bonus και την διαφοροποίηση των μισθών, όπωςπροβλέπει η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων που νομοθέτησε και ο ΣΥΡΙΖΑ και ηΝΔ. Δικαιούμαστε όλοι την οικονομικήενίσχυση. 
Ζήσαμε την διχαστική απόπειρα με το bonus του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. ΔΕΝΤΣΙΜΠΑΜΕ. Να δοθεί σε όλους μόνιμα, ο 13ος μισθός που μας κλέψανε. Ζητάμε τηνεπαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και την ένταξή μας σταΒΑΕ τα οποία αποφεύγει να θεσμοθετήσει η κυβέρνηση ως ελάχιστη αναγνώριση των διαχρονικώνκαι όχι μόνο τωρινών μας θυσιών. Δεν είμαστε ανόητοι για να πέσουμε στηνπαγίδα που μας στήνουν. Σημαδεύουμε τους πραγματικούς ένοχους για την «θανατηφόρα»κατάσταση του συστήματος υγείας. Έχουμε ήδη νεκρούς συναδέλφους . 
 ΥΓ. Το αποκαλυπτικό γεγονός είναι ότιο πρόεδρος του συλλόγου εργαζομένων του ΠΓΝΙ ενώ ήξερε από την Παρασκευή ταγεγονότα και τοποθετήθηκε ως προϊστάμενος των τεχνολόγων και μόνο!!!, δενενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ του συλλόγου ( λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων!!!) καιμόνο μετά από παρέμβαση μας αναγκάστηκενα συγκαλέσει έκτακτο ΔΣ (μετά από εβδομάδες μη συνεδριάσεων!!) . 
 Αύριο 9 πμ στο χώρο των ΚΕΚ θα γίνει η έκτακτησυνεδρίαση του ΔΣ του συλλόγου . Καλούμε τους συναδέλφους να παρευρεθούν στηνσυνεδρίαση, με όλα τα μέτρα προστασίας.