Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2020

Ερευνητικό πρόγραμμα για τυχόν επιπτώσεις του προγράμματος δακοκτονίας στο λάδι και την βρώσιμη ελιά θα πραγματοποιηθεί και φέτος στη χώρα μας

Στις υπό έλεγχο περιοχές και η Πρέβεζα

Στην υλοποίηση δράσεων του προγράμματος συγκριτικών πειραματικών εργασιών καταπολέμησης του δάκου της ελιάς θα προχωρήσει και φέτος το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Στόχος είναι ο έλεγχος της ορθής χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, η εξασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος και η προστασία του περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αρκετές υποδράσεις σε διάφορες Περιφερειακές Ενότητες της χώρας,... όπου πραγματοποιείται ψεκασμός για την καταπολέμηση του δάκου. Η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας εντάσσεται στις περιοχές όπου θα γίνει έλεγχος υπολειμμάτων των εντομοκτόνων που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση του δάκου σε δείγματα ελαιολάδου και βρώσιμου ελαιοκάρπου που θα συλλεχθούν στο τέλος της ελαιοκομικής περιόδου 2020 έως 31 Μαρτίου 2021 ώστε να καλυφθούν όλες οι περιοχές της χώρας με διαφορετικές περιόδους συγκομιδής. Την ευθύνη για την υλοποίησή του στην Πρέβεζα θα έχει η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας σε συνεργασία με το το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης.