Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2020

Ήπειρος: Προσλήψεις υγειονομικών μέσω ΕΣΠΑ


Η Περιφέρεια Ηπείρου θα χρηματοδοτήσει με 6 εκατ. ευρώ- προερχόμενα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020»- την κάλυψη των έκτακτων αναγκών των δημόσιων δομών Υγείας. Το κονδύλι θα χορηγηθεί για την πρόσληψη ειδικευμένου και λοιπού ανθρώπινου δυναμικού του τομέα υγείας. Εξ αυτών τα 4,5 εκατ. θα δια τεθούν στο... Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο με πρωταρχικό στόχο την αναδιάταξη και ενίσχυση των ειδικών Μονάδων Νοσηλείας κορονοϊού. Επίσης θα ενισχυθούν νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας της Περιφέρειας για την οργάνωση τμημάτων έγκαιρης ανίχνευσης και διαχείρισης ενδεχόμενων κρουσμάτων.