Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2020

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας


Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει δια ζώσης - κεκλεισμένων των θυρών (σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται στην αρ. εγκυκλίου 163/29-5-2020, προς αποφυγή της διάδοσης του νέου κορωνοϊού COVID-19) στις 30 Οκτωβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) με τα παρακάτω θέματα: 
 ΘΕΜΑ 1ο Έγκριση νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος - Αντιδήμαρχος. 
 ΘΕΜΑ 2ο Πιλοτικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ηγουμενίτσα. -Εισηγητής: Δήμαρχος. ΘΕΜΑ 3ο Εισήγηση ΕΠΖ για την χωροθέτηση τεσσάρων σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε χώρους στάθμευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος. 
 ΘΕΜΑ 4ο Εισήγηση ΕΠΖ για πιλοτική εγκατάσταση parklet. -Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος. 
 ΘΕΜΑ 5ο Εισήγηση ΕΠΖ έπειτα από το με αριθ. πρωτ. 7038/05-06-2019 έγγραφο του Τμήματος Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων Απασχόλησης & Τουρισμού του Δήμου Ηγουμενίτσας για εξέταση αιτήματος χορήγησης περιπτέρου στην Κοινότητα Πέρδικας. -Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος.