Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2020

ΓΙΑΝΝΕΝΑ: Η Terracom ζητάει να προσλάβει Οικονομολόγο

Η Terracom, η μεγαλύτερη Εταιρεία Πληροφορικής και Τεχνολογίας στη βορειοδυτική Ελλάδα, ζητάει να προσλάβει Οικονομολόγο στα Ιωάννινα (κωδικός θέσης: 1281)
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:...  

  • Εργασιακή εμπειρία στην διαχείριση ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων,
    • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες καθώς και ικανότητες διαπραγμάτευσης και παρουσίασης,
    • Ικανότητα δημιουργίας διαπροσωπικών σχέσεων σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού / επιχείρησης,
    • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας σε προφορικό και γραπτό επίπεδο,
    • Πολύ καλή γνώση MS Office (ιδιαίτερα MS Excel).

Παρακαλούμε στείλτε τα βιογραφικά σας με email στο collaborate@terracom.gr αναφέροντας απαραίτητα τον κωδικό θέσης.
Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://www.terracom.gr/theseis-ergasias