Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2020

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Ζητείται βοηθός λογιστή, για εσωτερικό λογιστήριο Α.ΕΖητείται βοηθός λογιστή με απαραίτητη προϋπηρεσία σε τήρηση Γ΄ κατηγορίας και γνώση μισθοδοσίας για εσωτερικό λογιστήριο Α.Ε. Αποστολή βιογραφικών στο... e-mail acc_dep@yahoo.com