Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2020

ΑΡΤΑ: Κέντρο μελέτης για μαθητές Δημοτικού & Γυμνασίου

Κέντρο Μελέτης στην Άρτα!
Ποιότητα στην εκπαίδευση με τακτική ενημέρωση των γονέων για την πρόοδο των παιδιών τους.

T. 2681400037 

Καθημερινή άρτια προετοιμασία των μαθημάτων
Επιπλέον Αγγλικά - Πληροφορική
Οικονομικά δίδακτρα - ευέλικτο πρόγραμμα - επιπλέον εκπτώσεις σε αδέλφια
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
ΑΡΤΑ: T. 2681400037 

Περιφερειακή Οδός Άρτας​ (δίπλα στην εφορία)
Ώρες εγγραφών 09:00 - 21:00 καθημερινά Δευτέρα με  Παρασκευή