Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2020

ΓΙΑΝΝΕΝΑ: Τα Έπιπλα Γεωργίου ζητούν προσωπικό


Τα Έπιπλα Γεωργίου Ιωαννίνων ζητούν άτομα με όρεξη και φιλοδοξίες, για την στελέχωση:

α) του τμήματος πωλήσεων και
β) του τμήματος ξυλουργείου.

Η προϋπηρεσία καθώς και οι ...


γνώσεις
σχεδιαστικών προγραμμάτων θα προτιμηθούν.

Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία στο emailioanninageorgiou@gmail.com