Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2020

Συνεχίζονται οι εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Πρέβεζας

Καθ΄ όλο το μήνα Σεπτέμβριο θα γίνονται οι εγγραφές , στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στην Πρέβεζα. Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) είναι δημόσιο σχολείο και παρέχει στους αποφοίτους απολυτήριο τίτλο ισότιμο του απολυτηρίου Γυμνασίου...
Η χρονική διάρκεια της εκπαίδευσης είναι δύο σχολικά έτη, τα μαθήματα γίνονται απόγευμα τις ώρες 4:15-8:00 και δικαίωμα εγγραφής έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση στο Δημοτικό Σχολείο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Πρέβεζας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 4:30-8:00 στις εγκαταστάσεις του σχολείου (κτίριο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων – πρώην ΤΕΙ Ηπείρου, Ψαθάκι Πρέβεζας). Πληροφορίες στο τηλ. 2682046526 (ώρες 4:30–8:00 μ.μ.).