Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2020

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Λογιστικό γραφείο ,αναζητά Βοηθό Λογιστή για πλήρη απασχόληση

Λογιστικό γραφείο στα Ιωάννινα αναζητά Βοηθό Λογιστή για πλήρη απασχόληση.
Περιγραφή Θέσης
- Υπολογισμός Μισθοδοσίας
- Καταχωρίσεις παραστατικών Β' Κατηγορίας
- Καταχωρίσεις ...
παραστατικών Γ' Κατηγορίας
- Εργασίες Λογιστηρίου
Προφίλ Υποψηφίου
- Πτυχίο ΤΕΙ/ ΑΕΙ Οικονομικής ή Λογιστικής κατεύθυνσης
- Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση εργασίας
- Γνώσεις Μισθοδοσίας - ΕΡΓΑΝΗ
- Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες
- Ομαδικό πνεύμα
Υποβολές βιογραφικών σημειωμάτων στο : bio.logistirio@gmail.com