Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2020

ΓΙΑΝΝΕΝΑ: Τα Έπιπλα Γεωργίου ζητούν προσωπικό

Τα Έπιπλα Γεωργίου Ιωαννίνων ζητούν άτομα με όρεξη και φιλοδοξίες, για την στελέχωση:

α) του τμήματος πωλήσεων και
β) του τμήματος ξυλουργείου.

Η προϋπηρεσία καθώς και οι ....

γνώσεις
σχεδιαστικών προγραμμάτων θα προτιμηθούν.
Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία στο emailioanninageorgiou@gmail.com