Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2020

Σχολικά γεύματα σε 52 σχολεία της Ηπείρου

Σχολικά γεύματα σε 52 σχολεία της Ηπείρου θα διανέμονται από το τέλος Σεπτεμβρίου, οπότε και αναμένεται να ξεκινήσει το σχετικό πρόγραμμα. Στην Ήπειρο γεύματα θα διανέμονται σε ....
20 Δημοτικά σχολεία της Άρτας, 11 της Θεσπρωτίας και 21 των Ιωαννίνων.