Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2020

Ηγουμενίτσα: Σε δημοπρασία το πρώην SOHO

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση - Δημοτικού ακινήτου , αναψυκτήριο-κατάστημα, που βρίσκεται στo Δρέπανο του Δήμου Ηγουμενίτσας (πρώην κατάστημα SOHO) , το οποίο αποτελείται από:

- Κατάστημα (κλειστός χώρος), εμβαδού 29,11 τ.μ.-Συνεχόμενο στεγασμένο χώρο 49,70 τ.μ.
-Κτίριο τουαλετών, εμβαδού 24,82 τ.μ.
-Περιβάλλοντα χώρο έμπροσθεν τουαλετών 38,25 τ.μ.
-Υπαίθριο χώρο για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, εμβαδού 50,00 τ.μ., όπως εμφαίνεται και απεικονίζεται στο από Ιούνιο 2020 Τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με τους κάτωθι όρους :
Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 15.7.2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα του Δήμου Ηγουμενίτσας και στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονη θα διεξαχθεί την επόμενη Τετάρτη 22.7.2020 την ίδια ώρα µε τους ίδιους όρους.
Η Δημοπρασία είναι φανερή, πλειοδοτική και προφορική