Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020

Mειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Πρέβεζας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας. Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρους συνολικής μικτής επιφάνειας περίπου 1.847 τ.μ. και θα πρέπει να βρίσκεται εντός της πόλεως τη...
ς Πρέβεζας.
Η διάρκεια της μίσθωσης είναι για δώδεκα (12) έτη και το ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των 10.804,95 €. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 15-07-2020 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Πρέβεζας (Πολυτεχνείου 15, εντός κτιρίου Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας). Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης βρίσκεται αναρτημένο στον ιστότοπο Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΥΚΝΗ-1Φ8 και στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών.

Ο Προϊστάμενος
Κύρλας Παντελεήμων