Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Αναγνώστης για τα έργα στην Κ.Φρόντζου

"Η οδός Κ. Φρόντζου, παρέμεινε σήμερα κλειστή για αρκετές ώρες, προκειμένου να
επισκευαστούν ζημιές μηνών στο οδόστρωμα . Δυστυχώς η ¨επισκευή¨ από τα συνεργεία
έγινε με τρόπο που είναι κατάλληλος μόνο για λακκούβες μικρού μεγέθους (25cm Χ
25cm) και όχι με τον σωστό τρόπο ( τομή περιμετρικά, εξυγίανση του...
υποστρώματος,
διασφάλιση πρόσφυσης του παλιού υλικού με το νέο κ.λ.π.). Αποτέλεσμα , δύο ώρες μετά
το πασάλειμμα ασφάλτου που βαφτίστηκε επισκευή, άρχισε να αποκολλάται …"