Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2020

Αυτοκίνητο για το τμήμα Πολιτισμού θα προμηθευτεί ο Δήμος Πρέβεζας

Στην προμήθεια ενός καινούργιου οχήματος θα προβεί ο Δήμος Πρέβεζας το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας δια βίου μάθησης και Πολιτισμού και συγκεκριμένα την μεταφορά εξοπλισμού Πολιτιστικών εκδηλώσεων. Πρόκειται για ένα φορτηγό αυτοκίνητο με υπερκατασκευή κλειστής κιβωτάμαξας με ...
υδραυλική πίσω πόρτα ανυψωτικής ικανότητας προϋπολογισμού 68.185,12 €. Το όχημα θα καλύψει μια πάγια ανάγκη του συγκεκριμένου τμήματος συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αναβάθμισή του.