Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2020

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ-Συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο Σουλίου

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά σήμερα  Τετάρτη 22 Ιουλίου και ώρα 19:30 το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σουλίου με 9 θέματα στην ημερήσια διάταξη:
 ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2020.
 ΘΕΜΑ 2o: Περί απαλλαγής ...
δημοτικών τελών ( ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού ) λόγω των εκτάκτων μέτρων από τον κορωνοιό
 ΘΕΜΑ 3o: Περί αναστολής δημοτικών τελών, δικαιωμάτων και μείωσης μισθωμάτων λόγω των εκτάκτων μέτρων από τον κορωνοιό.
 ΘΕΜΑ 4o: Περί απαλλαγής καταβολής τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων.
 ΘΕΜΑ 5o: Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών – υπηρεσιών των οχημάτων του Δήμου.
 ΘΕΜΑ 6o: Μεταφορά έργων του Δήμου Σουλίου από το Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι” στο Πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”.
 ΘΕΜΑ 7o: Κατανομή πιστώσεως 32.840,00 ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων του Δήμου.
 ΘΕΜΑ 8o: Κατανομή πιστώσεως 25.700,00 ευρώ για την κάλυψη επισκευαστικών αναγκών των σχολικών μονάδων του Δήμου.
 ΘΕΜΑ 9o: Τροποποίηση της αριθμ. 122/2018 απόφασης Δ.Σ., «Έγκριση Κανονιστικής απόφασης για τη χρήση και λειτουργία της Εμποροπανήγυρης Τ.Κ Γλυκής», σύμφωνα με τους κανόνες τήρησης αποστάσεων, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.( 11/2020 απόφαση Ε.Π.Ζ).