Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2020

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ:Πιστοποίηση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

"Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων πιστοποιήθηκε με την Ανώτερη Διάκριση Συμμόρφωσης “fully compliant” από το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ). Η πιστοποίηση έχει τετραετή διάρκεια ισχύος, από 29-05-2020 έως 28-05-2024. Η επιτροπή πιστοποίησης αποτελούνταν από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες – καθηγητές Πανεπιστημίων του...
εξωτερικού. Η σημαντική αυτή πιστοποίηση χορηγήθηκε καθώς διαπιστώθηκε, μετά τη διενέργεια σχετικής διαδικασίας, ότι το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015) για το επίπεδο σπουδών 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Η πιστοποίηση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών επιβεβαιώνει τη δυναμική πορεία του Τμήματος που σύμφωνα με το διεθνή οργανισμό RePEc (Research Papers in Economics) σταθερά συγκαταλέγεται στα κορυφαία 10% τμήματα του κόσμου στην παραγωγή έρευνας στην οικονομική επιστήμη. Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ευχαριστεί θερμά τους φοιτητές, τους αποφοίτους, το προσωπικό του, και τους φορείς της πόλης μας, που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις με τους εμπειρογνώμονες καθώς και τη ΜΟΔΙΠ και τις Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για τη συνεχή υποστήριξή τους σε όλη τη διαδικασία της πιστοποίησης.

Καθηγητής Νικόλαος Μυλωνίδης 
Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών"