Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2020

Δημοπρατήθηκε το έργο "Υδρευση Δήμου Πρέβεζας Φάση Β"

Σημαντική παρέμβαση από τη ΔΕΥΑ Πρέβεζας για την ενίσχυση του δικτύου ύδρευσης

 Ένα σημαντικό έργο το οποίο σύμφωνα με τον πρόεδρο της επιχείρησης Φώτη Ζέρβα θα λύσει σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματα ύδρευσης που υπάρχουν στην περιοχή από το Ψαθάκι μέχρι το Νεοχώρι, τον Άγιο Θωμά και την ευρύτερη περιοχή του Πνευματικού Φάρου, δημοπρατήθηκε από τη ΔΕΥΑ Πρέβεζας. Πρόκειται για το ...
έργο "Υδρευση Δήμου Πρέβεζας Φάση Β'" προϋπολογισμού μαζί με τον Φ.Π.Α περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ. Η δημοπρασία έγινε με ηλεκτρονικό διαγωνισμό, ενώ επελέγη και ο προσωρινός ανάδοχος. Περιλαμβάνει δε την αντικατάσταση υφιστάμενων κεντρικών αγωγών του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στις ανατολικές περιοχές της Δ.Κ. Πρέβεζας (Νεοχώρι, Αγ. Τριάδα. Πνευματικός Φάρος, κλπ.). Να σημειώσουμε ότι ο υφιστάμενος αγωγός έχει πολύ μικρή διατομή και η αντικατάστασή του κρίνεται αναγκαία ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει με επάρκεια. Το συνολικό μήκος του νέου δικτύου θα είναι 6.798,00 μ. και θα αποτελείται από σωλήνες πολυαιθυλενίου. Με την υλοποίηση του έργου "Ύδρευση Δήμου Πρέβεζας Φάση Β" θα ωφεληθεί πληθυσμός τουλάχιστον 22.000 μόνιμων κατοίκων, το σύνολο δηλαδή του πληθυσμού της Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας και Μύτικα, ενώ θα αναβαθμιστεί σημαντικά το επίπεδο εξυπηρέτησης των δημοτών.