Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2020

Σε απελευθερώσεις λαγών και φασιανών προχώρησε ο Κυνηγετικός Σύλλογος Πρέβεζας

Σε προγραμματισμένες βάσει των σχετικών μελετών απελευθερώσεις λαγών και φασιανών προχώρησε πρόσφατα ο Κυνηγετικός Σύλλογος Πρέβεζας.Οι απελευθερώσεις έγιναν παρουσία υπαλλήλων της Δασικής Αρχής Πρέβεζας, θηροφυλάκων της Έ ΚΟΗ και μελών του Δ.Σ,στις προγραμματισμένες από τις σχετικές μελέτες περιοχές όπως αυτές είχαν χαρτογραφηθεί από το σχετικό σύστημα Gps. Σε σχετικό δελτίο τύπου ο Σύλλογος αναφέρει "Οι σχετικές δράσεις από τον σύλλογο μας θα συνεχιστούν βάσει των...
μελετών οι οποίες έχουν συνταχθεί σε συνεργασία με τους θηραματολόγους της ομοσπονδίας μας και έχουν εγκριθεί από την Διεύθυνση Δασών Πρέβεζας και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας". Επίσης ο Σύλλογος ευχαριστεί θερμά τον προϊστάμενο και τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Δασών Πρέβεζας καθώς και το Δ.Σ και τους επιστημονικούς συνεργάτες της Έ ΚΟΗ για την άψογη συνεργασία που είχαν μεταξύ τους.