Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2020

Εκτεταμένοι καθαρισμοί των ρεμάτων για αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής από την Π.Ε Πρέβεζας

Σε εκτεταμένο καθαρισμό και προστασία των ρεμάτων θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα η Π.Ε Πρέβεζας. Το έργο, προϋπολογισμού 200 χιλ.ευρώ, έχει ως στόχο την εκτέλεση εργασιών για τη μείωση πιθανότητας εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων. Συγκεκριμένα θα εκτελεστούν εργασίες καθαρισμού και άρσης προσχώσεων που έχουν συσσωρευτεί στις...
κοίτες ρεμάτων στην Π.Ε Πρέβεζα με ταυτόχρονους καθαρισμούς αυτών και προστασία όχθεων σε θέσεις που αυτό απαιτείται. Πεσμένα δέντρα και κλαδιά και συσσωρευμένα φερτά υλικά θα απομακρυνθούν από τις κοίτες των ρεμάτων, θα σταθεροποιηθούν τα πρανή στις όχθες, ενώ θα πραγματοποιηθούν και εργασίες προστασίας από τις διαβρώσεις.