Κυριακή, 5 Ιουλίου 2020

ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ: Σύνδεση Θεοδωριάνων–Μελισσουργών με σήραγγα

Τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα σε Περιφέρεια Ηπείρου και Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, για έρευνα που αφορά την σύνδεση Θεοδωριάνων – Μελισσουργών, ενέκρινε η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας. Με την σύμβαση, προϋπολογισμού 24.000 ευρώ, προβλέπεται η ...
προκαταρκτική διερεύνηση και ο σχεδιασμός από το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας οδικής σήραγγας που θα ενώνει τα χωριά Θεοδώριανα και Μελισσουργούς.