Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020

Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα "Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων" θα υποβάλλει ο Δήμος Πρέβεζας

Την υποβολή αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα "Εκπόνηση Τοπικών Πολεδομικών Σχεδίων" του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποφάσισε στην τελευταία του συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας. Τα Τοπικά Πολεδομικά Σχέδια συνιστούν το 1ο επίπεδο του Πολεοδομικού Σχεδιασμού της χώρας και το πιο σημαντικό, δεδομένου ότι σε αυτό το επίπεδο καθορίζονται οι χρήσεις γης και οι όροι δόμησης κάθε Δημοτικής Ενότητας. Σκοπός του προγράμματος είναι η ταχεία ολοκλήρωση των ...
Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων για το σύνολο των Δημοτικών Ενοτήτων της χώρας ούτως ώστε μέσω αυτών να θεσμοθετηθούν σχέδια χρήσεων γης για όλη την ελληνική επικράτεια χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους Δήμους. Οι μελέτες της 1ης φάσης των αναθέσεων αναμένεται να προκηρυχθούν εντός του Σεπτεμβρίου 2020 και οι επόμενες φάσεις θα ενεργοποιούνται σε διάστημα έξι μηνών περίπου από την προηγούμενη, με στόχο την ολοκλήρωση του σχεδιασμού σε όλη τη χώρα μέσα σε μια εξαετία.