Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2020

ΗΠΕΙΡΟΣ-Ενδιαφέρον αλλά και αντιδράσεις για ενεργειακά πάρκα

Έντονο ενδιαφέρον αλλά και ισχυρές αντιδράσεις για την κατασκευή ενεργειακών πάρκων στην Ήπειρο. Μετά το Περιφερειακό και το Δημοτικό Συμβούλιο Μετσόβου απέκρουσε την πρόταση γερμανικής εταιρείας για την κατασκευή αιολικού πάρκου μεγάλης ισχύος σε Βουνά της Πίνδου ακόμη και εντός προστατευόμενων περιβαλλοντικών ζωνών. Στο μεταξύ για την Ήπειρο ένεκα της γεωγραφίας αλλά και της ...
χαμηλής αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών, στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας το 2019 έχουν κατατεθεί 29 σχέδια κατασκευής ενεργειακών πάρκων συνολικής ισχύος 710 MW. Πρόσφατα τέθηκε σε λειτουργία το πάρκο στο Βουνό «Κασιδιάρης».
Μεταξύ των σημαντικότερων άλλων σχεδίων είναι η κατασκευή αιολικού πάρκου ισχύος 120 MW στα βουνά του Σουλίου. Αξιοσημείωτη, τέλος, είναι και η πρόταση για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών ισχύος 50 ΜW στην Καμπή της Άρτας.