Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2020

Ερώτηση Βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: «Ι.Χ κράτος» των Γαλάζιων μετακλητών, κολλητών και υπεράνω αριστείας

"Η κυβέρνηση των «αρίστων», που κόπτονταν για τη σπατάλη του κράτους, γιατί πνίγει την οικονομία και την επιχειρηματικότητα, που ήθελε, δήθεν, ευέλικτο και «επιτελικό» κράτος, όχι μόνο διορίζει κατά κύματα μετακλητούς υπάλληλους «δικά μας παιδιά» σε θέσεις συμβούλων, εμπειρογνωμόνων κλπ και δημιουργεί νέες θέσεις μετακλητών στις κρατικές δομές, αλλά μειώνει και τα σχετικά τυπικά προσόντα, που θα πρέπει να έχει κάποιος ώστε να ...
στελεχώσει θέση μετακλητού υπαλλήλου στο Δημόσιο. Οι κορώνες περί αριστείας φαίνεται ότι είναι καλές μόνο όταν ισχύουν για τους άλλους. Με αφορμή την ψήφιση Νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με το οποίο προβλέπεται η σύσταση εξήντα μιας (61) επιπλέον θέσεων στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στους εποπτευόμενους φορείς του (εμπειρογνωμόνων, μετακλητών κ.λ.π), εξήντα (60) Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων και ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Νομού Πρέβεζας, Κώστας Μπάρκας, κατέθεσαν Ερώτηση προς τους Υπουργούς Επικρατείας και Εσωτερικών, στην οποία επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, ότι η Κυβέρνηση αυξάνει συνεχώς τον αριθμό των μετακλητών και το αντίστοιχο μισθολογικό κόστος, μειώνοντας συστηματικά τα τυπικά προσόντα και ακυρώνοντας η ίδια τις δικές της κορώνες περί αριστείας. Πέρα από τους νέους μετακλητούς στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στον ίδιο Νόμο εντάχθηκε και Τροπολογία, με την οποία προβλέπεται η σύσταση είκοσι οκτώ (28) θέσεων μετακλητών υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για τις διευθύνσεις και υπηρεσίες αυτής. Με την Ερώτησή τους οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν από τους αρμόδιους Υπουργούς να απαντήσουν, μεταξύ άλλων, για τον ακριβή αριθμό των μετακλητών υπαλλήλων, ειδικών συμβούλων, συνεργατών και κάθε άλλου προσωπικού οιασδήποτε ειδικότητας προβλέπεται, τα τυπικά προσόντα πρόσληψης τους σε κάθε κυβερνητική δομή. Βάσει ποιων διατάξεων Νόμου και αποφάσεων έγιναν οι σχετικές προσλήψεις. Επίσης, ποιο είναι το αναλυτικό προβλεπόμενο κόστος, αλλά και τα καταβληθέντα ποσά ανά φορέα για την τακτική μισθοδοσία, τα επιδόματα θέσεων ευθύνης, τυχόν πρόσθετα επιδόματα, την υπερωριακή απασχόληση, την αμοιβή για μετακινήσεις και λοιπά έξοδα του ανωτέρω στελεχιακού δυναμικού."