Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2020

Μόνο από Κακαβιά η είσοδος και έξοδος στα Ελληνοαλβανικά σύνορα

Μόνο από την Κακαβιά επιτρέπεται  η είσοδος και έξοδος στα σύνορα Ελλάδας – Αλβανίας, σύμφωνα με τα μέτρα για τον περιορισμό του κορωνοϊού, που δημοσιεύτηκαν στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης.Με το μέτρο αυτό τίθεται απαγορευτικό στην κίνηση ανθρώπων και αγαθών από Μέρτζιανη και...
Μαυρομάτι.
Σε περίπτωση που εργάτες γης βρίσκονται στη χώρα και εξέλθουν από την Ελληνική Επικράτεια πριν τις 4 Αυγούστου, δεν θα έχουν ξανά το δικαίωμα εισόδου έως ότου υπάρξουν νεώτερες ανακοινώσεις.
Δεν θα μπορέσει, επίσης, να επιστρέψει στην Ελλάδα μέχρι 4 Αυγούστου όποιος πολίτης ταξιδέψει προς Αλβανία.