Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020

ΓΙΑΝΝΕΝΑ:Ζητείται πτυχιούχος Πληροφορικής ΑΕΙ - ΤΕΙ

Ζητείται πτυχιούχος Πληροφορικής ΑΕΙ - ΤΕΙ από την Future Voice με κάρτα ανεργίας με προοπτική μόνιμης απασχόλησης και ικανοποιητικές αποδοχές.
Επιθυμητές γνώσεις που θα...
εκτιμηθούν (όχι υποχρεωτικές):
Joomla, Wordpress,
Moodle, τεχνικές γνώσεις εγκαταστάσεων και δικτύων, γενικές γνώσεις στις υπηρεσίες διαδικτύου και τον προγραμματισμό, MS Office
Προϋπηρεσία, επικοινωνιακές ικανότητες θα αξιολογηθούν.
Βιογραφικά: info@futurevoice.gr