Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2020

ΧΡ.ΓΚΟΚΑΣ-Ερώτηση για τη στήριξη και ενίσχυση της Οικονομίας

Ο Βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής κ. Χρήστος Γκόκας, και οι υπόλοιποι Βουλευτές της ΚΟ του Κινήματος Αλλαγής, κατέθεσαν Επίκαιρη Επερώτηση προς τους αρμόδιους Υπουργούς, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης, σχετικά με τα μέτρα που έχει πάρει μέχρι σήμερα η Κυβέρνηση για τη στήριξη και ενίσχυση της Οικονομίας , της ρευστότητας και της βιωσιμότητας όλων των επαγγελματικών κλάδων που έχουν πληγεί από την...
πανδημία του covid-19, καθώς και για τη στήριξη της εργασίας. Συγκεκριμένα, τονίζουν ότι εν αντιθέσει με τα ανεπαρκή και τα αναποτελεσματικά μέτρα που πάρθηκαν από την Κυβέρνηση, το Κίνημα Αλλαγής έθεσε ως βασικό πολιτικό πρόταγμα τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου εθνικού σχεδίου άμεσων παρεμβάσεων αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης προτείνοντας το “Ενδιάμεσο Πρόγραμμα”, και υποβάλλοντας 150 τουλάχιστον προτάσεις – παρεμβάσεις στην πρώτη φάση, τόσο για το υγειονομικό όσο και για το οικονομικό σκέλος της κρίσης. Ταυτόχρονα, στηλιτεύουν την επιλογή της Κυβέρνησης να αφήσει εντελώς αδικαιολόγητα από τα μέτρα στήριξης μια σειρά από κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες όπως ενδεικτικά: τους 300.000 τουλάχιστον ανέργους διαφόρων κατηγοριών, τους αγρότες των οποίων το εισόδημα έχει πληγεί και αδυνατούν να συνεχίσουν τις καλλιέργειες κλπ Όσον αφορά στις εξαγγελίες μέτρων για τη ρευστότητα και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και τα εργαλεία ρευστότητας, επισημαίνουν ότι αποδείχθηκε πως η έλλειψη ρευστότητας είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι 8 στις 10 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, με ενδεχόμενο κίνδυνο 1 στις 7 επιχειρήσεις να διακόψει την δραστηριότητα τους, ενώ δεν λειτουργεί αποτελεσματικά και δίκαια το σύστημα με τις επιταγές. Επιπλέον, υπογραμμίζουν ότι η Κυβέρνηση εργαλειοποίησε την πανδημία με σκοπό τη σταδιακή ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων αλλά και την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων, με την μονιμοποίηση της μερικής απασχόλησης και της μείωσης των μισθών, με το πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» που επιφέρει μείωση μισθών κατά περίπου 20% και ταυτόχρονα δίνει κίνητρα στη μερική απασχόληση. Αναφορικά με την απασχόληση στους κλάδους τουρισμού-επισιτισμού, τονίζουν πως δημιουργήθηκαν μια σειρά από προβλήματα στους εργαζόμενους του κλάδου, όπως για τους ξενοδοχοϋπάλληλους εποχιακής απασχόλησης που χάνουν το δικαίωμα επαναπρόσληψης τους το 2021 (στα ξενοδοχεία που τώρα δεν θα ανοίξουν) , ενώ σχετικά με το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού περιόδου2020-2021,αναφέρουν ότι ξεκινάει τον Αύγουστο, με μεγάλη καθυστέρηση, όταν θα έχει παρέλθει ο μισός χρόνος λειτουργίας των ξενοδοχειακών μονάδων. Ενώ το ύψος του προγράμματος ανέρχεται μόλις στα 30 εκατ. ευρώ, έναντι της διαφορετικής και σε ύψος 750 εκατ. ευρώ πρότασης του Κινήματος Αλλαγής. Τέλος, σχετικά με τον αγροτοδιατροφικό τομέα , επισημαίνουν ότι τα 150 εκ. ευρώ εθνικοί πόροι δεν αντισταθμίζουν σε καμία περίπτωση την πολλαπλή ζημιά που έχουν υποστεί κλάδοι, όπως οι αγροτικές καλλιέργειες, η πτηνοτροφία η κτηνοτροφία, η αλιεία και οι ιχθυοκαλλιέργειες, ενώ από τα 10 δις για την εμπροσθοβαρή εκτέλεση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025, διατίθενται στον πρωτογενή τομέα μόλις 28 εκ ευρώ .Επίσης, σχετικά με την οικονομική ενίσχυση στον αγροτικό τομέα τονίζουν ότι αυτή δεν εξειδικεύεται ως προς τα κριτήρια, εάν πρόκειται για δάνειο ή μελλοντική δέσμευση πόρων του προγράμματος de minimis, όπως και για τα δάνεια με μηδενικό επιτόκιο που περιλαμβάνονται στο σχέδιο της κυβέρνησης , που δεν ξέρει κανένας με ποιες προϋποθέσεις θα χορηγηθούν. Για τους λόγους αυτούς, με την Επίκαιρη Επερώτησή τους προβάλλουν μια σειρά ερωτήσεων προς τους αρμόδιους Υπουργούς όπως: Για την ύπαρξη εθνικού σχεδίου, το οποίο θα ανασχέσει την ύφεση το 2020 ώστε να καταστεί δυνατό η οικονομία να μπορέσει να ανακτήσει το χαμένο έδαφος το 2021, για την αξιοποίηση σε μικρό μόνο βαθμό των προτάσεων του Κινήματος Αλλαγής, που όμως αποτελούν αποτέλεσμα του διαλόγου με τους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς, για την επιμονή στο ψευδεπίγραφο σχέδιο ΣΥΝ-Εργασία αντί της υιοθέτησης των προτάσεων του Κινήματος Αλλαγής για ένα καθολικό σχέδιο για την εργασία αλλά και τους ανέργους, για την εμμονή τους σε αποσπασματικές και ατελέσφορες επιλογές στον Τομέα του Τουρισμού, για την εγκατάλειψη των αγροτών και του πρωτογενή τομέα ενώ μπορούσαν να υιοθετήσουν τις προτάσεις του Κινήματος Αλλαγής για το σύνολο του νευραλγικού αγροτοδιατροφικού τομέα και τέλος, για τη μη αξιοποίηση, αντίστοιχων με τις επιχειρήσεις, διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων για δανειοδότηση αγροτών και κτηνοτρόφων και αλιέων με χαμηλότοκα δάνεια ως κεφάλαια κίνησης.