Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020

Θεσπρωτία: Ξεκινά η κτηματογράφηση της ζώνης του Υποθαλάσσιου Αγωγού Φυσικού Αερίου

Στα πλαίσια της μελέτης κτηματογράφησης της ζώνης του αγωγού «Υποθαλάσσιος Αγωγός Φυσικού Αερίου Ελλάδος –Ιταλίας/ Υ.Α.Φ.Α Ποσειδών Α.Ε.», ενημερώνουμε τους πολίτες των Κοινοτήτων ΠΕΤΟΥΣΙΟΥ, ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ, ΓΚΡΙΚΑΣ, ΨΑΚΚΑΣ, ΑΜΠΕΛΙΑΣ, για την σχετική Ανακοίνωση-Πρόσκληση της εταιρείας μαζί με τους σχετικούς πίνακες και παρακαλούμε για την προσέλευση των...
θιγόμενων ιδιοκτητών:
είτε στο Κοιν. Κατάστημα «ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ» από τις 06/07/2020 έως και 12/07/2020 και ώρα 9:00 έως 14:00
ή στο Κατάστημα «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΣΕ» στην Κοινότητα ΓΚΡΙΚΑΣ στις 09/07/20 και ώρα 9:00 έως 14:00 & 10/07/20 και ώρα 9:00 έως 14:00
μαζί με τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα τους (Τοπογραφικά-τίτλους ιδιοκτησίας κ.λ.π).
Για περαιτέρω διευκρινίσεις όπως απευθυνθείτε στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σουλίου.
Κατεβάστε όλα τα απαραίτητα αρχεία από εδώ.

Τηλ. Επικοινωνίας: 2666360131 και 2666360124