Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020

Μειώθηκε το ιατρικό και αυξήθηκε το νοσηλευτικό προσωπικό των Κέντρων Υγείας της Ηπείρου

Σε "χαρτογράφηση" των Κέντρων Υγείας της χώρας κατά τα έτη 2017, 2018 και 2019 προχώρησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Σύμφωνα με αυτή ο συνολικός αριθμός τους παρέμεινε αμετάβλητος τα τρία τελευταία χρόνια και ανέρχονται σε 204. Στην Ήπειρο λειτουργούν 16 Κ.Υ με 71 κλίνες. Το ιατρικό προσωπικό που υπηρετεί σε αυτά την τελευταία τριετία (από 2017-2019 ) μειώθηκε από 98 το 2017 και 101 το 2018 σε...
74 το 2019 (ποσοστό 26,7%) και των λοιπών ειδικοτήτων από 123 το 2017 σε 102 το 2019 (μείωση 22,7%). Μικρή μείωση της τάξης του 1,2% σημειώθηκε και στα ιατρικά μηχανήματα, ενώ αντίθετα αύξηση της τάξης 31,8% καταγράφηκε στο νοσηλευτικό προσωπικό το οποίο από 169 το 2017 ανέρχεται σε 236 άτομα το 2019.