Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2020

ΠΡΕΒΕΖΑ-Φιλόδοξο σχέδιο ανάπλασης των δασών Μονολιθίου, Κυανής Ακτής και Νεοχωρίου

Την ενοποίηση του Περιαστικού Πρασίνου της πόλης της Πρέβεζας σχεδιάζει ο Δήμος της Πρέβεζας με εταίρους στην πρόταση του, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου και η Σχολή επιστήμης των φυτών τμήμα δασολογίας και διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος) το οποίο και θα αναλάβει την εκπόνηση των μελετών, το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και την...
ΕΤΑΝΑΜ ( ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ).
 Στην προσεχή – διά ζώσης» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, πρόκειται να συζητηθεί η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της πρότασης με τίτλο ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ – ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Πρόγραμματος LIFE 2020 υποπρογράμμα, για το Περιβάλλον .
 To πρόγραμμα LIFE αποτελεί το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαικής Ένωσης (ΕΕ) για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή .
 Το υποπρόγραμμα Περιβάλλον, με προϋπολογισμό 2,59 δις €, καλύπτει τρεις τομείς προτεραιότητας: Περιβάλλον και Αποδοτικότητα Πόρων (έργα επίδειξης, πιλοτικά έργα) Φύση και Βιοποικιλότητα (έργα βέλτιστων πρακτικών, έργα επίδειξης, πιλοτικά έργα) Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση (έργα πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης και διάδοσης)
 Η πρόταση που προτίθεται να υποβάλλει ο δήμος Πρέβεζας εντάσσεται στον τομέα προτεραιότητας φύση και βιοποικιλότητα