Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2020

Τι ανέφερε ο Στάθης Σιούτης,στη συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής προβολής και ανάπτυξης του Δήμου

"Κύριε Δήμαρχε,
Κύριε Αντιδήμαρχε
 Πέρασε ένας χρόνος από τις δημοτικές εκλογές και δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν  μας έχετε καταθέσει κανένα συγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του  προορισμού.  Δηλώσατε, ότι έχετε ξεκινήσει εδώ και καιρό συγκεκριμένες επαφές στο  εξωτερικό χωρίς ωστόσο να έχουμε μέχρι ...
στιγμής απτά αποτελέσματα.
Δηλώσατε, ότι αποστείλατε επιστολές και υλικό για την προβολή των Ιωαννίνων  για να ενταχθούν στις εθνικές καμπάνιες αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν αναρτηθεί  πουθενά.  Δηλώσατε, ότι έχετε συγκροτήσει πέρα από την  Επιτροπή  Τουρισμού του  δήμου, την Επιτροπή Τουριστικής Ανασυγκρότησης  με μεσοπρόθεσμη στόχευση και  διάρκεια, η οποία όμως συνεδριάζει σε διαφορετική ημέρα, με διαφορετική σύνθεση και  χωρίς να γνωρίζουμε την θεματολογία και τις αποφάσεις αυτής κάτι που το θεωρούμε  λάθος.
Εμείς, εξ αρχής σας προτείναμε την σύσταση μιας επιτροπής στην οποία θα  συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς.  Δηλώσατε, ότι δικτυώνετε και ενεργοποιείτε τους επαγγελματίες που έχουν τη  δυνατότητα να φέρουν εισερχόμενο τουρισμό στην πόλη μας. Κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής  δεν το έχουμε δει να συμβαίνει, τουναντίον μάλιστα, πάρα πολλοί φορείς του  τουρισμού δεν έχουν κληθεί και δεν συμμετέχουν σε καμία από τις 2 επιτροπές που  έχετε συστήσει.
 Δηλώσατε, ότι έχετε ξεκινήσει μια εντατική, ψηφιακή καμπάνια προβολής  του προορισμού μέσα από τη σελίδα  Travel Ioannina του Δήμου  στο  facebook ,  instagram  και  twitter , χωρίς ωστόσο να έχουν αποφέρει καρπούς.
 Μόνο  στο Facebook έχετε 6.200 φίλους και οι αναρτήσεις που γίνονται έχουν κατά μέσο όρο  80 like και 10 κοινοποιήσεις η κάθε μια.  Προσλάβατε για ειδικό σύμβουλο σε θέματα τουρισμού τον κ. Πέγκα (και καλά  κάνατε και τον καλωσορίζουμε), τον οποίο σήμερα όμως πρωτογνωρίζουμε, και μέχρι  στιγμής μας έχει παρουσιάσει μόνο αυτήν την εικόνα δηλαδή το H.A.S. που αναφέρετε  στο Hospitality - Accessibility & Safety του προορισμού.
Εμείς θεωρούμε ότι η τουριστική προβολή του Δήμου για το έτος 2020 στηρίζεται σε ένα γενικό περίγραμμα δράσεων και όχι σε κάποια συγκεκριμένη τουριστική στρατηγική η οποία έχει συνέπειες στους επαγγελματίες του δήμου μας.
 Για μας, το θέμα της τουριστικής ανάπτυξης επιτάσσει την συνδιαμόρφωση  ενός ειδικού χάρτη με στοχευμένες δράσεις οι οποίες μεσοπρόθεσμα θα  αναπτύξουν ένα ισχυρό destination brand για τον δήμο μας."