Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020

Ευχαριστήριο του Κέντρου Υγείας Παραμυθιάς σε χορηγό για ιατρικό εξοπλισμό

Το προσωπικό του Κέντρου Υγείας Παραμυθιας ευχαριστεί το Φαρμακείο Μ. Βεζουρη με έδρα το Γαρδικι – Δ. Σουλίου για την...
ευγενική χορηγία σε ιατρικό εξοπλισμό.

 Ο Συντονιστής του Κ.Υ.Π. 
Χρήστος Ρίζος