Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2020

Σταύρος Καλογιάννης: Να επανεξεταστεί ο τρόπος επιδότησης των τόκων δανείων για τις «προβληματικές» μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Το θέμα που απασχολεί πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και αφορά την επιδότηση τόκων των υφιστάμενων δανείων τους, έθεσε με Ερώτησή του στη Βουλή, προς τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών, ο Σταύρος Καλογιάννης. Στην Ερώτησή του, μεταξύ άλλων, αναφέρει: Στο ΦΕΚ 1291Β’/10.04.2020, δημοσιεύθηκε πρόσκληση για την επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία του COVID-19. Η δράση αυτή αφορούσε στην ενίσχυση των...
επιχειρήσεων με την μορφή κάλυψης των επιχειρηματικών δανειακών υποχρεώσεών τους για περίοδο 3 μηνών. Όμως, η διευκόλυνση αφορά επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν καταστεί προβληματικές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της πρόσκλησης. Διευκρινίζεται ότι η χρηματοδότηση μπορεί να χορηγείται σε επιχειρήσεις που δεν είναι προβληματικές και επιχειρήσεις που δεν ήταν προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019, αλλά αντιμετώπισαν προβλήματα η κατέστησαν προβληματικές στη συνέχεια, συνεπεία της έξαρσης του COVID-19. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να τεθούν αυτόματα εκτός ρύθμισης χιλιάδες επιχειρήσεις, που ενώ λειτουργούν κανονικά και με κερδοφορία, τα λογιστικά τους στοιχεία για διάφορους λόγους (π.χ. αποσβέσεις παγίων κλπ), τις κατατάσσουν στις «προβληματικές» στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Επισημαίνεται ότι πρόσφατα το Υπουργείο Οικονομικών, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεωρεί τους σχετικούς Κανονισμούς, εξάλειψε για το μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής την προϋπόθεση αυτή, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να ενταχθούν στο μέτρο και νέοι δικαιούχοι. Ο Σταύρος Καλογιάννης ερωτά τον Υπουργό Οικονομικών:
 εάν προτίθεται να προχωρήσει στην εξάλειψη του όρου αποκλεισμού των «προβληματικών» επιχειρήσεων από το μέτρο επιδότησης των τόκων δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων,
 εάν προτίθεται να διερευνήσει την επέκταση του χρονικού διαστήματος επιδότησης από τρείς σε έξι μήνες, και
 εάν υπάρχει δυνατότητα, για τις επιχειρήσεις που είχαν αποκλειστεί από το μέτρο της επιδότησης με βάση τα ανωτέρω, να υποβάλλουν αίτηση με αναδρομική ισχύ και για διάστημα έξι μηνών, σε περίπτωση που πληρούν τα υπόλοιπα κριτήρια που έχει θέσει το Υπουργείο.