Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2020

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-Πιστοποίηση προπτυχιακών σπουδών για το Μαθηματικό

Πιστοποίηση από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, έλαβε το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών, του Τμήματος Μαθηματικών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Προηγήθηκε διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης, όπως και ενδελεχής επιτόπια αξιολόγηση από επιτροπή ειδημόνων αξιολογητών από το εξωτερικό. Σύμφωνα με ανακοίνωση το...
τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου έλαβε την υψηλότερη διάκριση συμμόρφωσης και είναι το πρώτο στην Ελλάδα, του οποίου πιστοποιείται το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών. Ανάλογες πιστοποιήσεις έλαβαν η Ιατρική Σχολή και το Τμήμα Οικονομίας.