Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2020

Η Π.Ε.Δ Ηπείρου θα υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης προγράμματος αναβάθμισης γνώσεων και δεξιοτήτων σε ανέργου

Στην υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο "Αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων σε ανέργους και ενδυνάμωση την προοπτικών ένταξής τους στην αγορά εργασίας" προϋπολογισμού 1.200.000 ευρώ αποφάσισε να προχωρήσει η ΠΕΔ Ηπείρου. Ειδικότερα στην απόφαση (την οποία υπογράφουν ο πρόεδρος της ΠΕΔ Χρήστος Ντακαλέτσης και ο Γραμματέας αντιδήμαρχος Πρέβεζας Ιωάννης Δαρδαμάνης, αφορά την ...
εκπαίδευση , την επαγγελματική συμβουλευτική και την πιστοποίηση δεξιοτήτων σε 340 περίπου ανέργους της περιοχής της Ηπείρου με στόχο την αναβάθμιση των εργασιακών δεξιοτήτων των ωφελουμένων, προκειμένου να αποκτήσουν / επικαιροποιήσουν γνώσεις και δεξιότητες σε ειδικότητες αιχμής και να ενισχυθεί η προοπτική απασχόλησής τους. Τα προγράμματα κατάρτισης είναι επιδοτούμενα για τους ωφελούμενους ανέργους και αφορούν ειδικότητες οι οποίες θα είναι σύμφωνες με τις κατευθύνσεις και το πλαίσιο που καθορίζονται στη μελέτη "Επικαιροποίηση Μελέτης Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας της Περιφέρειας Ηπείρου".