Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

O Δήμαρχος Κόνιτσας κ. Νικόλαος Εξάρχου δέχτηκε στο γραφείο του στο Δημαρχείο την Πρόεδρο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου κυρία Μαρία Τσολάκη συνοδευόμενη από τον διευθυντή της Μονάδας Προστασίας του Παιδιού Κόνιτσας κ. Ανδρέα Τέφο. Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στις μελλοντικές ενέργειες αξιοποίησης της Μονάδας Προστασίας του Παιδιού στην ...
Κόνιτσα. Μεταξύ άλλων, αίτημα του Δημάρχου, που βρήκε σύμφωνη και την Πρόεδρο, ήταν να δοθεί προτεραιότητα στους έχοντες εντοπιότητα ανέργους του Δήμου μας και να στηριχτεί η τοπική αγορά σε οποιαδήποτε μελλοντική αξιοποίηση της εν λόγω δομής. Ο Δήμαρχος ευχαριστεί την Πρόεδρο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου κυριά Μαρία Τσολάκη και τον Διευθυντή της Μονάδας Προστασίας του Παιδιού κύριο Ανδρέα Τέφο για την επίσκεψη και τη συνεργασία. Ευελπιστούμε και σε περαιτέρω συνεργασία προς όφελος της περιοχής.