Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2020

Ο Αντιπυραρχός Γκούμας Γεώργιος νέος Διοικητής της Π.Υ Πρέβεζας

Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Πρέβεζας ο Αθανάσιος Μικρούλης 

 Ο Αντιπύραρχος Γκούμας Γεώργιος του Ηλία ορίστηκε Διοικητής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Πρέβεζας μετά από απόφαση του Περιφερειακού Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ηπείρου. Ο μέχρι πρότινος Διοικητής της ...
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πρέβεζας Πύραρχος Μικρούλης Αθανάσιος του Δημητρίου παραμένει ως Διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Πρέβεζας.