Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020

Aναδάσωση της περιαστικής ζώνης της Φιλιππιάδας

Σε αναδάσωση της περιαστικής ζώνης της Φιλιππιάδας προχωρά ο Δήμος Ζηρού.Το έργο αφορά την αναζωογόνηση, τον καθαρισμό και την επέκταση του περίφημου δάσους, από το γήπεδο Μπουσούλιζα έως τη λίμνη Ζηρού. Η μελέτη και η ...
υλοποίηση του έργου γίνεται σε συνεργασία με την Περιφέρεια, με την επίβλεψη του Δασαρχείου.