Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2020

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Συμμετοχή του 21 ου Δημοτικού Σχολείου σε πρόγραμμα Erasmus

"Η συμμετοχή του σχολείου μας στο πρόγραμμα Erasmus με τίτλο: “Μεταβαίνοντας από την παραδοσιακή διδασκαλία σε καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους για ένα σχολείο χωρίς αποκλεισμούς” μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Γιατί πιστεύουμε ότι το όραμα για ένα σύγχρονο σχολείο προϋποθέτει συλλογικότητα, καινοτόμες ιδέες, δράσεις απ' όλους, αλλά και έμφαση στις βασικές αρχές της διαπολιτισμικής και ...
ενταξιακής εκπαίδευσης. Ευχαριστώ πολύ όλους τους εκπαιδευτικούς του συλλόγου διδασκόντων του σχολείου, αλλά και τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κ. Κλεοπάτρα Βασιλείου. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα υλοποιηθούν τρεις επιμορφωτικές δραστηριότητες: 1η δραστηριότητα: Νοέμβριος 2020/ 7 ημέρες/ Ιταλία “ Adjusting migrant and refugee children in European primary schools”. 2η δραστηριότητα: Φεβρουάριος 2021/ 7 ημέρες/ Ιταλία “Game based learning: Designing and Development of games as teaching techniques”. 3η δραστηριότητα: Μάρτιος 2021/ 7 ημέρες/ Σλοβενία “Developing emotional intelligence”."
Ο Διευθυντής του Σχολείου
Δημήτριος Β. Ντούτσης