Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020

Παράταση χρηματοδότησης μέχρι το 2023 για το ΚΗΦΗ Δήμου Πρέβεζας

Tην παράταση χρηματοδότησης του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων μέχρι και τις 30/6/2023 ενέκρινε η Περιφέρεια Ηπείρου.Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός της πράξης, από 01/07/2016 έως 30/06/2023, ανέρχεται στις 650.000,00€ ενώ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.Το έργο έχει ως αντικείμενο τη συνέχιση της λειτουργίας του ΚΗΦΗ στη Νέα Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση (ΝΕ.ΔΗ.ΚΕ.Π) του...
Δήμου Πρέβεζας. Πρόκειται για μια Δομή που λειτουργεί στη Δημοτική Ενότητα Πρέβεζας και στεγάζεται σε κτίριο που έχει παραχωρήσει ο Δήμος στην περιοχή του πάρκου Νεάπολης. Σκοπός του , είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και η παραμονή τους στο φυσικό και οικογενειακό τους περιβάλλον καθώς και η διατήρηση μιας φυσιολογικής κοινωνικής και εργασιακής ζωής των μελών του οικογενειακού και συγγενικού περιβάλλοντος που ασχολούνται με την φροντίδα των ατόμων αυτών.Το ΚΗΦΗ είναι στελεχωμένο με άρτια καταρτισμένο προσωπικό: 1 Νοσηλευτή, 2 Κοινωνικούς Φροντιστές, 1 Βοηθητικό προσωπικό και ένα Ιατρό παθολόγο ενώ πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο Γρηγόρης Κουμπής.