Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020

Πιστοποιημένο Σεμινάριο Εκπαιδευτών Ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ - Γίνε εκπαιδευτής ενηλίκων

➡Έναρξη συμμετοχής: Άμεσα
➡Αναγνωρισμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ για την πιστοποίηση ως εκπαιδευτή ενηλίκων
➡Από την ACta - Τεχνοβλαστός Αριστοτέλειο Παν/μιο και το Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ➡Δωρεάν επιπλέον η πιστοποίηση Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων - CAT από την ACta 
➡Διάρκεια: 100 ώρες Περισσότερα: κλικ εδώ 

Future Voice 
Ιωάννινα
Τ. 2651020777
Ναπολέων Ζέρβα 42Β

Άρτα
Τ. 2681 4000 37
Περιφερειακή Οδός Άρτας (κάτω από το μηχανολογικό)