Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2020

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Επιχείρηση στο χώρο της εστίασης αναζητά λογιστή

Επιχείρηση στο χώρο της εστίασης αναζητά λογιστή με τουλάχιστον τρία έτη προϋπηρεσία σε τήρηση βιβλίων τρίτης κατηγορίας και γνώση ηλεκτρονικών ....
συστημάτων μηχανογράφησης.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail sdouvalis@gmail.com