Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020

Θωμάς Μπέγκας: Ο ΦΟΔΣΑ πρέπει να λειτουργήσει

Την άποψη ότι όλοι οι αυτοδιοικητικοί πρέπει να συμφωνήσουν πως ο περιφερειακός πια Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων πρέπει να λειτουργήσει, καθώς είναι το πιο σημαντικό εργαλείο Οργάνωσης της σύγχρονης και ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων, εξέφρασε κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου της Δευτέρας, όπου συζητήθηκε η τιμολογιακή πολιτική του ΦΟΔΣΑ, ο επικεφαλής της...
παράταξης «Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννενα» και αντιπρόεδρος του Φορέα, Θωμάς Μπέγκας. Όπως τόνισε, σε αυτή τη λογική η Διοίκηση του Φορέα προσήλθε σε έναν ειλικρινή διάλογο με τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Ιωαννιτών για να γεφυρωθούν οι όποιες διαφωνίες. Η συμφωνία η οποία επήλθε θα πρέπει να γίνει σαφές ότι ουδόλως μεταβάλει τη φιλοσοφία υπολογισμού του κόστους. Με βάση τη συμφωνία για το 2020, μιας και βρισκόμαστε στα μέσα της χρονιάς, αποφασίστηκε να απομειωθούν δαπάνες από υπηρεσίες και λειτουργικά έξοδα, οι οποίες ρεαλιστικά δεν θα πραγματοποιηθούν στο τρέχον έτος. Ακολούθως, ανέλυσε τα βασικά στοιχεία του σχεδίου της τιμολογιακής πολιτικής που έχει εγκρίνει το Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ, σημειώνοντας τα εξής: -Στο σχέδιο που υπέβαλε η Διοίκηση του Φορέα στο Δ.Σ., προϋπολογίσαμε το κόστος λειτουργίας του Φορέα σε πλήρη ανάπτυξη για ένα έτος (λειτουργικά έξοδα, υλοποίηση υπηρεσιών και έργων). Οι εκπρόσωποι των Δήμων θα έπρεπε να ενημερωθούν επακριβώς για τα κόστη της πλήρους λειτουργίας του Φορέα. -Εφαρμόσαμε την ενιαία τιμολογιακή πολιτική σε επίπεδο Περιφέρειας, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η νομοθεσία. -Για να μη δημιουργούνται ψευδής εντυπώσεις, το τελικό ετήσιο κόστος για κάθε δήμο, υπολογίζεται απολογιστικά στο τέλος κάθε έτους και πολύ πιθανά θα είναι ακόμη μικρότερο για το Δήμο μας και αναλογικά για όλους τους Δήμους, αφού σήμερα συζητάμε με προϋπολογιστικά και όχι πραγματικά στοιχεία. -Η Δημοτική Αρχή Ιωαννίνων θα πρέπει να κατανοήσει ότι η εφαρμογή του τοπικού σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων, το οποίο της παραδώσαμε ολοκληρωμένο και εγκεκριμένο, είναι εκείνη που θα επιφέρει τις σημαντικές μειώσεις στα κόστη, βελτιώνοντας παράλληλα και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του Δήμου. Φαίνεται όμως ότι αυτό δεν έγινε ακόμα αντιληπτό, αν κρίνουμε και από την πρόταση που κατέθεσε στο ΕΣΠΑ για μερική κι όχι ολοκληρωμένη διαχείριση των βιοαποβλήτων. Τέλος, σημείωσε πως οφείλουμε να διεκδικήσουμε μια διαφορετική τιμή για το τέλος εισόδου στη Μονάδα Διαχείρισης Βιοαποβλήτων για τους δήμους του νομού Ιωαννίνων. Όπως είναι γνωστό η μονάδα αυτή για τους δήμους των Ιωαννίνων είναι ενσωματωμένη στη ΜΕΑ γι’ αυτό απαιτούμε τη μείωση τιμής εισόδου.