Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2020

ΖΑΓΟΡΙ-Ο Λεωνίδας Τσουμάνης,ζητά απαλλαγή των πληγέντων επιχειρήσεων της περιοχής από δημοτικά τέλη

Η παράταξη ‘’Όραμα για το Ζαγόρι’’, διά του επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης Λεωνίδα Τσουμάνη, με έγγραφό της, ζητά από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζαγορίου, την λήψη απόφασης απαλλαγής των πληγέντων επιχειρήσεων της περιοχής από την καταβολή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, τέλους παρεπιδημούντων και φόρο ηλεκτροδοτούμενων. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει, στο άρθρο 37 «κατεπείγουσες διατάξεις λειτουργίας οργανισμών τοπικής Αυτοδιοίκησης» στις ...
παραγράφους 8 και 9 της από 20/03/2020 Π.Ν.Π (ΦΕΚ Α68), προβλέπεται όπως α) Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορονοϊού, δεν κάνουν χρήση παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του από 24/09/2020-10-1958 β.δ (Α .171) μπορεί να απαλλάσσονται από τα αναλογούντα τέλη για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. Με την απόφαση αυτή μπορεί να ρυθμίζονται και θέματα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής και β) Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επιχειρήσεις που διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής του κορονοϊού Covid 19, μπορεί ν’ απαλλάσσονται του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του ν. 25/1975 (Α.74) για το διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. Προκειμένου σε αυτή την πρωτόγνωρη συγκυρία οι επιχειρήσεις μας να μπορέσουν να συνεχίσουν να προσφέρουν άμεσα και έμμεσα στον τόπο μας δίνοντας δουλειές και συμβάλλοντας στην αύξηση των Δημοτικών εσόδων, θα πρέπει εμπράκτως να στηριχθούν. Πιστεύουμε πως το πρώτο μέτρο που θα έπρεπε να έχει υλοποιηθεί , είναι η έκδοση σύμφωνα με τις παραπάνω ρυθμίσεις των απαραίτητων αποφάσεων για την απαλλαγή των επιχειρήσεων από Δημοτικά τέλη και φόρους, καθώς επίσης και το τέλος των παρεπιδημούντων για όλο το 2020. Αυτό όχι μόνο για οικονομικούς λόγους, αλλά και προκειμένου να αποδείξουμε πως αναγνωρίζουμε τη συμβολή όλα αυτά τα χρόνια των εν λόγω επιχειρήσεων, στην ανάπτυξη και την πρόοδο της εθνικής και τοπικής οικονομίας.