Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Ημερίδα από την Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας

Η Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (Ο.Σ.Μ.Ε.), σας καλεί αύριο, Τετάρτη 1/7/2020 και ώρα 6:00 μμ, στο ΚΕΚ ΙΡΙΣ (21ης Φεβρουαρίου 11, Ιωάννινα, έναντι Τζαμί Καλουτσιανής) σε ενημερωτική εκδήλωση για την Πράξη «Κατάρτιση & Πιστοποίηση Γνώσεων & Δεξιοτήτων εργαζομένων στον Τομέα των Επιβατικώνκαι Εμπορευματικών Χερσαίων Μεταφορών» στο πλαίσιο του...
Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» ΕΣΠΑ 2014-2020.
Το έργο υλοποιείται και στις 13 περιφέρειες της χώρας και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει: Διαχείριση επιβατικού κοινού και οργάνωση μεταφορικού έργου και την πιστοποίηση των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων στη βάση του διεθνούς αναγνωρισμένου προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024.Ωφελούμενοι της Πράξης είναι 700 εργαζόμενοι (με σχέση εξαρτημένης εργασίας) σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα (ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα απασχόλησης), ή εποχικά εργαζόμενοι.
Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης των Αιτήσεων της Ο.Σ.Μ.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://katartisi.osme.org.gr/ μέχρι και την Πέμπτη 30/7/2020.Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν οι στόχοι και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου, οι ενέργειες Κατάρτισης και πιστοποίησης, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψήφιων ωφελούμενων