Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020

ΠΡΕΒΕΖΑ-Θετικός ο απολογισμός χρήσης για το παραδοσιακό νταλιάνι της Λασκάρας

Θετική κρίνεται από την αρμόδια επιτροπή της διεύθυνσης Αλιείας Πρέβεζας η γενική εικόνας της χρήσης του έτους 2019 για την περιοχή "Κάβος Λασκάρα".Στην περιοχή από το 1945 τοποθετείται το ημιμόνιμο αλιευτικό εργαλείο νταλιάνι το οποίο και αποτελεί έναν από τους πλέον παραδοσιακούς τρόπους ψαρέματος κυρίως κέφαλων και μπάφας από όπου παράγεται το αυγοτάραχο.Σύμφωνα πάντα με την έκθεση της επιτροπής της ...
διεύθυνσης αλιείας ο μισθωτής που είναι ο "Αλιευτικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Πρέβεζας- Ο Αμβρακικός" προχώρησε εντός της περιόδου 19-20 στην κάλυψη όλων των υποχρεώσεων του τόσο από μισθώματα όσο και από τέλη χαρτοσήμου.Το σύνολο των εγκαταστάσεων στο χώρο του νταλιανού χαρακτηρίζονται σε καλή κατάσταση, ενώ το χαρακτηριστικό του αποτελούν οι ξύλινοι σε σχήμα πυραμίδας "πύργοι" από όπου γίνεται η παρατήρηση των διερχόμενων ψαριών.